Vision for Bethesdas Unge

Vi vil vokse sammen i troen
Dette er meningen med Bethesdas Unge. Vi ønsker, det skal være det gennemgående formål bag alle vores aktiviteter!

Visionen kan deles op i tre dele. Det er, hvad vi vil fokusere på, for at vi kan vokse sammen i troen.

Vi vil vokse sammen I TROEN
Omdrejningspunktet for BU, og det vi samles om, er troen på Jesus Kristus ud fra Bibelen og den Evangelisk Lutherske lære. BU skal være et sted, hvor man bliver fyldt på åndeligt set. Derfor skal ordet (Bibelen og forkyndelsen) være i centrum. Det er her, vi møder Gud.

Vi ønsker at BU giver inspiration og gejst for Gud, som kan tages med hjem til hverdagen. At man får lyst til selv at læse i sin Bibel og bede derhjemme.

BU er ikke en kirke. Det er et supplement, og det mener vi er vigtigt at gøre folk opmærksomme på.

Det vil vi gøre ved at:

 • Målrette vores program, så vi får en varieret undervisning til opbyggelse af vores tro.
 • Gøre det tydeligt for taleren, at forkyndelsen skal være for alle – både teologistuderende og kirkefremmede. F.eks. skal diverse ”kirkeord” ikke bruges uden at forklares.
 • Alle sociale arrangementer indeholder et trosmæssigt element. F.eks. en andagt og bøn.
 • Opfordrer folk til selv at medbringe bibel, så de lærer den at kende, ved at slå op.
 • Bøn er en naturlig og central del af aftenen.
 • Opfordre folk til kirkegang og invitere hinanden med i kirke.

Vi vil vokse SAMMEN i troen
Vi ønsker at fællesskabet i BU må blive styrket. For sammen kan vi opleve mere af, hvem Gud er, og vi kan hjælpe hinanden, når det er svært. Gud har ikke sat os til at være kristne alene, men i fællesskaber, hvor vi kan stå sammen og styrke hinanden.

Vi ønsker et åbent og trygt fællesskab, hvor der er plads til forskellighed. At vi vil hinanden, opmuntrer, lytter, støtter og respekterer hinanden. Vi er en familie – kristne brødre og søstre.

Det vil vi gøre ved at:

 • Gøre en aktiv indsats for at blande os, så vi kan lære hinanden at kende på kryds og tværs af de forskellige grupperinger. Til det vil vi bruge 2og2, bøn sammen og gruppesnak ved bordene, måltidsfællesskab.
 • Vi hjælpes sammen om opgaverne, så ingen kommer til at stå alene med et for stort ansvar. F.eks. ved at have to cellegruppeledere og to mødeledere.
 • Være et fællesskab som går ud over torsdagen. Bl.a. ved at mødes i kirke og arrangere sociale arrangementer.

Vi vil VOKSE sammen i troen
Vi ønsker, at BU skal vokse og være i udvikling som fællesskab og som de enkelte individer, BU består af. Helt konkret vil vi gerne se flere til møderne, men vi vil også at den enkeltes tro må vokse og styrkes. Vi ønsker, at vi hver især må lære Gud bedre at kende, og at han må blive en større del af vores liv.

Det vil vi gøre ved at:

 • Opfordre og opmuntre folk til at komme mere trofast.
 • Være gode til at sige velkommen til nye – tilflyttere, hjemvendte efterskoleelever, interesserede studiekammerater og andre, der er nysgerrige…
 • Have udfordrende forkyndelse, som kan bruges i vores liv.
 • At alle bliver inddraget og bidrager med noget.
 • At folk må udfordres i takt med, at de vokser til at prøve nye ting af såsom at holde en andagt, være mødeleder osv…

Kære Gud.
Velsign os og led os.
Vær centrum i vores fællesskab.
Lad os vokse sammen i troen på dig.

Vedtægter for Bethesdas Unge